فاطمه نعمتی

نشر صاد

مجموعه داستان «ما چندنفر» منتشر شد

مجموعه داستان کوتاه «ما چندنفر» به قلم مینو رضایی در ۱۵۶ صفحه و دو نسخه‌ی الکترونیکی و کاغذی به همت نشر صاد منتشر شد.

«فروپاشی تمدن غرب؛ نگاهی از آینده به زمان ما» منتشر شد

مجموعه داستان کوتاه «ما چندنفر» به قلم مینو رضایی در ۱۵۶ صفحه و دو نسخه‌ی الکترونیکی و کاغذی به همت نشر صاد منتشر شد.

چراغ مطالعه؛ بررسی «مرثیه‌ای برای رویای آمریکایی»

مجموعه داستان کوتاه «ما چندنفر» به قلم مینو رضایی در ۱۵۶ صفحه و دو نسخه‌ی الکترونیکی و کاغذی به همت نشر صاد منتشر شد.

مادربزرگی نویسنده از جنس نوجوان ها

مجموعه داستان کوتاه «ما چندنفر» به قلم مینو رضایی در ۱۵۶ صفحه و دو نسخه‌ی الکترونیکی و کاغذی به همت نشر صاد منتشر شد.

«آراز» منتشر شد

مجموعه داستان کوتاه «ما چندنفر» به قلم مینو رضایی در ۱۵۶ صفحه و دو نسخه‌ی الکترونیکی و کاغذی به همت نشر صاد منتشر شد.

نظرات نوجوان‌ها درباره رمان «دختر گم‌شده»

مجموعه داستان کوتاه «ما چندنفر» به قلم مینو رضایی در ۱۵۶ صفحه و دو نسخه‌ی الکترونیکی و کاغذی به همت نشر صاد منتشر شد.

کتاب صوتی «تکل مازیار زارع زیرپای کریم انصاری‌فرد»

مجموعه داستان کوتاه «ما چندنفر» به قلم مینو رضایی در ۱۵۶ صفحه و دو نسخه‌ی الکترونیکی و کاغذی به همت نشر صاد منتشر شد.

رونمایی چاپ شانزدهم «چهل‌ویکم» در مشهد

مجموعه داستان کوتاه «ما چندنفر» به قلم مینو رضایی در ۱۵۶ صفحه و دو نسخه‌ی الکترونیکی و کاغذی به همت نشر صاد منتشر شد.

تخفیف ویژه مجموعه کتاب «سلام همسایه» به مدت محدود

مجموعه داستان کوتاه «ما چندنفر» به قلم مینو رضایی در ۱۵۶ صفحه و دو نسخه‌ی الکترونیکی و کاغذی به همت نشر صاد منتشر شد.

«سلام همسایه؛ کابوس‌هایی در دل بیداری» منتشر شد

مجموعه داستان کوتاه «ما چندنفر» به قلم مینو رضایی در ۱۵۶ صفحه و دو نسخه‌ی الکترونیکی و کاغذی به همت نشر صاد منتشر شد.

«هرشب بیداری» اثر پویا و استانداردی است

مجموعه داستان کوتاه «ما چندنفر» به قلم مینو رضایی در ۱۵۶ صفحه و دو نسخه‌ی الکترونیکی و کاغذی به همت نشر صاد منتشر شد.

«ارواح قصه می‌گویند» منتشر شد

مجموعه داستان کوتاه «ما چندنفر» به قلم مینو رضایی در ۱۵۶ صفحه و دو نسخه‌ی الکترونیکی و کاغذی به همت نشر صاد منتشر شد.