ثریا شیری

نشر صاد

مشکلات زنان اطرافم را بر سر حوری‌نساء آوار کردم

گفت‌وگوی عبدالرضا شریفی‌نیا، نویسنده کتاب «حوری‌نساء» از برگزیدگان اولین مسابقه داستان‌نویسی خودنویس با این نشرسرا را بخوانید.

نقد و بررسی کتاب تنها در سامسون

گفت‌وگوی عبدالرضا شریفی‌نیا، نویسنده کتاب «حوری‌نساء» از برگزیدگان اولین مسابقه داستان‌نویسی خودنویس با این نشرسرا را بخوانید.

ویژگی بارز «فراتر از جنون»، معمایی‌بودن ِ آن است

گفت‌وگوی عبدالرضا شریفی‌نیا، نویسنده کتاب «حوری‌نساء» از برگزیدگان اولین مسابقه داستان‌نویسی خودنویس با این نشرسرا را بخوانید.

کتاب «اتاق شیشه‌ای» منتشر شد

گفت‌وگوی عبدالرضا شریفی‌نیا، نویسنده کتاب «حوری‌نساء» از برگزیدگان اولین مسابقه داستان‌نویسی خودنویس با این نشرسرا را بخوانید.

اسامی برندگان مسابقه خودنویس 3 اعلام شد

گفت‌وگوی عبدالرضا شریفی‌نیا، نویسنده کتاب «حوری‌نساء» از برگزیدگان اولین مسابقه داستان‌نویسی خودنویس با این نشرسرا را بخوانید.

«شب را باور نکن» منتشر شد

گفت‌وگوی عبدالرضا شریفی‌نیا، نویسنده کتاب «حوری‌نساء» از برگزیدگان اولین مسابقه داستان‌نویسی خودنویس با این نشرسرا را بخوانید.

حوری‌نساء منتشر شد

گفت‌وگوی عبدالرضا شریفی‌نیا، نویسنده کتاب «حوری‌نساء» از برگزیدگان اولین مسابقه داستان‌نویسی خودنویس با این نشرسرا را بخوانید.

فراخوان سومین مسابقه سالانه خودنویس برای نوقلم‌ها منتشر شد

گفت‌وگوی عبدالرضا شریفی‌نیا، نویسنده کتاب «حوری‌نساء» از برگزیدگان اولین مسابقه داستان‌نویسی خودنویس با این نشرسرا را بخوانید.

برندگان مسابقه چت‌استوری ِ «فالگوش» اعلام شد

گفت‌وگوی عبدالرضا شریفی‌نیا، نویسنده کتاب «حوری‌نساء» از برگزیدگان اولین مسابقه داستان‌نویسی خودنویس با این نشرسرا را بخوانید.

فراتر از جنون منتشر شد

گفت‌وگوی عبدالرضا شریفی‌نیا، نویسنده کتاب «حوری‌نساء» از برگزیدگان اولین مسابقه داستان‌نویسی خودنویس با این نشرسرا را بخوانید.

کتاب «تپش خون» منتشر شد

گفت‌وگوی عبدالرضا شریفی‌نیا، نویسنده کتاب «حوری‌نساء» از برگزیدگان اولین مسابقه داستان‌نویسی خودنویس با این نشرسرا را بخوانید.

کتاب «با بهار می‌آید» منتشر شد

گفت‌وگوی عبدالرضا شریفی‌نیا، نویسنده کتاب «حوری‌نساء» از برگزیدگان اولین مسابقه داستان‌نویسی خودنویس با این نشرسرا را بخوانید.