بهزاد جامه بزرگ

بیوگرافی بهزاد جامه بزرگ

آثار بهزاد جامه بزرگ

   گنگ خوابدیده

   موجود
   ۳۳,۵۰۰ تومان۶۷,۰۰۰ تومان

   کتاب گنگ خوابدیده؛ نگاهی به نخستین دریافت‌های ایرانیان از تمدن جدید غرب نوشته بهزاد جامه‌بزرگ است.