گالری ویدیویی

شبکه چهار سیما بررسی کتاب مرثیه‌ای برای رویای آمریکایی

چراغ مطالعه؛ بررسی «مرثیه‌ای برای رویای آمریکایی»

کتاب دختر گم‌شده

نظرات نوجوان‌ها درباره رمان «دختر گم‌شده»

تنها در سامسون

نقد و بررسی کتاب تنها در سامسون