تاریخ تفکر مدیریت

این کتاب با این ایده آغاز می‌شودکه مدیریت یکی از عناصر تمدن است و تفکرات تمدن‌سازان نخستین را در بین‌النهرین، ایران؛ مصر، هند، چین، یونان و روم بررسی می‌کند.

عزم راه

کتاب «عزم راه» به قلم «مهدی جمشیدی» مطالعه‌ای پیرامون «بیانیه ‌گام ‌دوم انقلاب» است. نویسنده در این کتاب به بازخوانی مفهومی رویداد انقلاب اسلامی و تبیین راه طی شده در چهل سالگی انقلاب می‌پردازد.