ترکان قربان‌زاده

خانم ترکان قربان‌زاده، متولد 1367 است. داستان تنها در سامسون را بر‌اساس واقعیت نوشته است. این وقایع برای او در شهر سامسون ترکیه اتفاق افتاده است و این سبب جذاب شدن داستان شده است. او تا کنون اثری ننوشته است و دوست دارد در حوزه خاطره‌نگاری نوشتن را ادامه دهد. ترکان قربان‌زاده جزو بیست نفر اول دور اول مسابقه خودنویس بوده‌است.