حسن کی‌قبادی

حسن کی‌قبادی متولد 1359 در شهرستان سبزوار است. او کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دارد. شروع نویسندگی کی‌قبادی از سال 1375 بوده است؛ طی علاقه‌مندی و شرکت در جلسات داستان، نگارش داستان کوتاه و شرکت در جشنواره‌ها.

آثار:

  • رمان 42 روز کچل، 1387
  • رمان شاخه‌های روز، 1391
  • مجموعه داستان اشتراکی شهرآورد، 1397
  • رمان روزگار بوسه‌وخون، نشر صاد، 1399
  • رمان رقص خرس، نشر صاد، 1400