عبدالرضا شریفی‌نیا

عبدالرضا شریفی‌نیا متولد 5 شهریورماه 1359 در شهرستان جیرفت و کهنوجِ استان کرمان است. او کارشناسی مدیریت بازرگانی دارد و معلم است.

او بیشتر شعر سروده، اما نویسندگی را از سال 1395 با نوشتن دلنوشته‌ شروع کرده است. آشنایی با دنیای داستان‌نویسی از طریق مسابقه داستان‌نویسی خودنویس بوده است.

آثار:

  • حوری نساء، نشرسرای خودنویس، 1400

جوایز:

  • حوری نساء، یکی از آثار برگزیده آرای مردمی در مسابقه خودنویس