علی براتی گجوان

علی براتی گجوان متولد ۱۳۴۴ در شهر مشهد است. مدرک تحصیلی او دیپلم است. نوشتن را از سال ۱۳۶۵در روزنامه خراسان با چاپ خاطرات روزنگار جنگ آغاز کرده است.
سال ۷۰ با ورود به حوزه هنری دوران مسئولیت سعید سهیلی در جلسات داستان سپس مسئول جلسات فرصت سبز داستان جنگ اولین جلسه ادبیات مقاومت درکشور.

تدریس در فرهنگسراها اداره امور فرهنگی آستان قدس (دبیر نشست‌های ادبی قصه هشتم، طلوع، لحظه‌های بی‌تابی و…)

۲۸۴ جلسه بعد درکتابخانه مرکزی حرم (دبیرعلمی نشست ادبی شمس)

۷۸ جلسه تخصصی
بنیاد فرهنگی امام رضا علیه‌السلام تدریس و تولید کتاب امام رضایی

دبیر صفحه پیام استقامت روزنامه خراسان
دبیر صفجه ادب مقاومت روزنامه توس
دبیر صفحه گفتگفتم داستان روزنامه قدس
دبیر نشست نیستان داستان
دبیر نشست نگاه سوم معاونت فرهنگی شهرداری مشهد

آثار:

  • داستان نشر غزال، مشهد، 1373
  • پسر من قاتل است؟، نشر نیستان، 1396
  • آماده ترور باش، نشر صاد، 1399
  • و چند اثر دیگر در دست چاپ