محمدعلی خامه‌پرست

محمدعلی خامه‌پرست متولد 1350 در استان زنجان است. او کارشناسی حسابداری دارد.

آثار:

در خياباني خيالي (مجموعه شعر) 1379 بامداد

ياز (مجموعه داستان – گروهي) 1378حوزه هنري

هزار بوسه (بازنويسي داستان) 1388 پينار

روز امتحان، سوم خردادي‌ها (خاطرات سرهنگ اسماعيلي) 1389 بنياد حفظ آثار

كله‌هاي سنگي (مجموعه داستان – گروهي) 1390سخن‌گستر

ریحانه‌های رحمانی (خاطرات – نقش زنان در انقلاب و دفاع مقدس) 1391 مرکز حفظ آثار

ماه عسل در تیمارستان (رمان) 1399 نشر صاد

سوابق ديگر (فعاليت‌هاي ادبي و هنري):

عضو هيات تحريه و مدير داخلي هفته‌نامه صداي زنجان

مسئول صفحات ادبي و فرهنگي نشريه‌ي بهار زنجان

همكاري با نشريات پيام و اميد زنجان

عضو هيات تحريه‌ي وي‍ژه‌نامه‌ي نسيم(حوزه هنري)

عضو خانه مطبوعات استان زنجان