ایمانوئل والرشتاین

امانوئل والرشتاین جامعه‌شناس و متفکر آمریکایی شناخته شده معاصر است که عمدتا به سبب طرح نظریات انتقادی‌اش به سازوکارهای نظام سرمایه‌داری شناخته می‌شود. وی استاد دانشگاه پیل آمریکا بود و چند سال پیش نیز سفری به ایران داشت. در سال 2014 جایزه جهانی بهترین پژوهش انجمن بین‌المللی جامعه شناسی به او تعلق گرفت. شهرت وی بیشتر مرهون نظریه«نظام جهانی» است که یکی از مناقشه‌برانگیزترین نظریات در میان جامعه شناسان به شمار می‌آید.کتاب اتوپیا با ترجمه محمدغفوری مجموعه گردآوری شده‌ای از سخنرانی‌های والراشتاین در دانشگاه اوکلند نیوزلند می‌باشد که در 16، 22 و 23 اکتبر 1997 ایراد شده است.