محمداسماعیل حاجی‌علیان

محمداسماعیل حاجی‌علیان نویسنده و استاد دانشگاه متولد ۱۳۵۹ در سنگسرِ استان سمنان است.

آثار:

 • قربونی (نشر آموت)
 • آدمک چوبی، سوت بلبلی (سوره مهر)
 • اگه زنش بشم، می‌تونم شمر رو بغل کنم (ققنوس)
 • سی‌ویک روز و پنج انگشت (سوره مهر)
 • ساعت دنگی (سوره مهر)
 • سمفونی بابونه‌های سرخ (نشر آموت)
 • ایوار (سوره مهر)
 • چهار زن (نشر آموت)
 • بیداری (به نشر)
 • مقام گورخانه (سوره مهر)
 • آتون نامه (سوره مهر)
 • ایرانشاه (نشر صاد)، 1399
 • اپرای مردان سبیل استالینی (ققنوس)
 • نیستدرجهان (ققنوس)
 • پاپیلو (ققنوس)
 • دختری با روسری سرخ در پنجره روبرو ( آبرخ)
 • می نار (کتابستان)
 • و…