گفتگو

روایت‌ایرانی

گفت‌وگو

مقاله

گزارش

“اقتداروعزت‌ملی” موضوع اصلی چهارمین جشنواره خودنویس

مدیرانتشارات صاد: رمان‌مدرن از فضای آفاقی به سمت فضای انفسی رفته است

در رونمایی از کتاب «نمایش معنا» مطرح شد؛ محتوای کتاب «نمایش معنا» فراتر از عنوان آن است

مصاحبه

نویسنده کتاب «اولین مشت» در گفت‌وگو با ایبنا: مسیر کودکی تا رهبری امام خمینی(ره) باید نزدیک به ذهن و فهم نوجوان امروز ترسیم شود

میرشمس‌الدین فلاح هاشمی در گفت‌وگو با ایبنا مطرح کرد: داستان «روایت ایرانی»

گفت‌وگو با میرشمس‌الدین فلاح هاشمی؛ نویسنده‌ای که شیفته ادبیات کهن ایرانی است؛«روایت ایرانی» باید دغدغه اهل ادبیات باشد

اخبار ویژه

مدرسه داستان “صاد” افتتاح می شود
امام خمینی(ره) در سال آخر حیاتش انقلابی‌تر از هر زمان دیگری بود
روایت خواهرانه از قائد اعظم‌ پاکستان
بازگشت به لیست